Dagboek van een dominee in Jorwert (17 maart ’20)

Nestkast voor een ‘Toerswel’ (Gierzwaluw)

Dinsdag 17 maart Nadat we de kerk hebben klaargemaakt, maken Sietske en ik eerst een stevige wandeling. We bespreken de reacties die we krijgen op de openstelling van de Jorwerter kerk, de thuisbasis van Nijkleaster. Diverse reacties zijn heel positief. Iemand schrijft: ‘Wat mooi om te weten dat die stille plek beschikbaar is, ook en vooral wanneer ik er niet kan zijn.’ Anderen uiten stevige kritiek en vinden het onverantwoord:‘Ik maak me heel bezorgd over de kerk open en de boodschap die het uitstraalt. Vermijd elk ‘meer’.’

Hoewel ik vind dat we als kerk en als Nijkleaster voorzichtig moeten opereren, tegelijk vind ik het erg dat we de kerken afsuiten in tijden van crisis. Juist nu moet er een plek zijn om stil te zijn, te bidden, te mediteren, te mijmeren. Dat doen we altijd en dat blijven we doen zolang het kan. Ik schrijf aan een van de mensen die zich bezorgd maken: ‘Reden tot paniek zie ik nu nog niet. Wat ons keuze betreft: vergeleken bij de adviezen van de landelijke kerk zijn we al voorzichtig: geen kerkdiensten (ook niet onder de 100), geen vergaderingen of bijeenkomsten, geen huisbezoek. We stellen alléén de kerk open voor individueel bezoek. Niet om elkaar te ontmoeten maar om een plek te bieden waar je jezelf en God kunt ontmoeten. Dat is anders dan thuis. Wij vinden dat de kerk in tijden van crisis open moet staan, als een schuilplek.’ In de middag hang ik een nestkast op voor een ‘toerswel’ (een gierzwaluw) aan de oostkant van onze pastorie op 4 meter hoogte. De andere nestkasten  heb ik eerder al schoongemaakt en opgehangen. Het is wachten op de lente. In de middag zit ik van 14.00 – 16.00 uur in de kerk. Wat een weldadige stilte. Er branden een paar kaarsjes, maar in de middag komt er verder niemand. Ik doe mijn zangoefeningen in de kerk. Ha, hier klinkt het een stuk beter dan thuis. Daarna begin ik met de voorbereiding van een nieuw artikel. Heerlijk, daar ben ik lang niet aan toegekomen. Later meer hierover.

Geef een reactie