Dagboek van een dominee in Jorwert (15 maart ’20)

ds. Sytze Ypma

Zondag 15 maart 2020 It binne nuvere tiden. Daarom begin ik vandaag weer met mijn dagboek. Toen we net in Jorwert waren gekomen in 2012, heb ik een dagboek bijgehouden over mijn ervaringen in Jorwert, met de gemeente Westerwert en met de pioniersplek Nijkleaster (http://www.nijkleaster.frl) Maar dat is blijven liggen toen ik mijn boek Op ús eigen wize (2015) en later Zalige eenvoud (2019) schreef en klaarmaakte voor publicatie. Maar nu, in tijden van het Corona-virus, is het misschien goed om weer een dagboek bij te houden. En nu bedoeld voor op mijn eigen website, zodat ik toch het gevoel heb contact te houden met mensen om me heen.

Nuver! De kerkdiensten van vandaag zijn geschrapt. Ik moest ‘preken’ in Jorwert en Boksum maar op advies van de Classis Fryslân zijn de diensten geannuleerd. Het landeljke advies is anders, maar toch gaat er een streep door bijna alle kerkdiensten in Fryslân. Mijn college en vriend Sytze Ypma gaat voor op Omrop Fryslân. Dêr bin ik wol grutsk op!

De viering voor Jorwert was eigenlijk al klaar. Het nieuws dat Jean Vanier  jarenlang vrouwen sexueel heeft misbuikt, heeft mij aangegrepen. De vorig jaar overleden Vanier was de stichter van de Arkgemeenschap en schrijver van diverse boeken over gemeenschapsvorming. Het nieuws gaf mij aanleiding tot een preek met als titel ‘Skûlje yn it Skaad’. Te ingewikkeld om nu uit te leggen, maar er gaat een waarschuwing uit aan mij en aan ons als mensen van Nijkleaster om uiterst voorzichtig om te gaan met de gevaarlijke coctail van macht en sexualiteit.

Na de dienst van Sytze Ypma zijn we in de auto gestapt om onze middelste zoon Leon en zijn vriendin Haydiên te ontmoeten op het strand in Egmond aan Zee. We luisteren naar Buro de Vries waarin Henk Kroes vertelt over de Actie Westerhûs. Hij (s)preekt als een echte bouw-pastor: ‘Wat hebben we behoefte aan verdraagzaamheid in onze wereld: Nim my, nim my sa’t ik bin. Dan nim ik dy sa asto bist!’ De wandeling aan het strand met de kinderen is heerlijk.

Geef een reactie