Dagboek van een dominee in Jorwert (19 maart 2020)

Harira vastensoep

Donderdag 19 maart Vanmorgen ben ik begonnen met mijn eigen dagelijkse drieslag: fitness, bidden en zingen. Daarna druk geweest met allerlei contacten via telefoon, app en mail. Mar gelokkich, yn e middei tiid naam om efkes it fjild yn. Gister belde buurman boer Tjalling of ik weer zou willen beginnen met de zorg voor de weidevolgels.

Samen met collega Jurjen het veld in geweest. Prachtig weer, maar geen ‘ljip’ (kiviet) te zien. Wel opmerkelijk veel tsjirken (tureluur). De skriezen (grutto) laten ook al van zich horen. Heerlijk! Daarna een gesprek met een mogelijk nieuwe secretaris voor het Nijkleaster bestuur. Om zeven uur hebben we met een groep Jorwerters gezongen ter gelegenheid van de 60ste verjaardag van Harry Kaspers. Hij stond met vrouw en kinderen in de deur van hun huis, wij verspeid over tuin en straat. Een mooi moment: ‘Lang zal hij leven in de gloria.’

En vandaag geen vierde bijeenkomst van ‘Vieren en Vasten’, de vastenmaaltijd in de kerk van Jorwert. Ik mis iedereen zoó! Vandaag is er wel een bericht uitgegaan voor wie thuis wil meedoen. Over de vierde zaligspreking met een bezinnende tekst en een recept. De vastensoep heet Harira en wordt door veel Moslims gegeten tijdens de Ramadan. (https://nijkleaster.frl/vieren-en-vasten-op-donderdag/).

Gezegend: zij die hongeren en dorsten naar gerechtigheid, 
want zij zullen verzadigd worden.

Segene: wa’t honger en toast hawwe nei gerjochtigheid, 
want sy sille sêde wurde. 

Geef een reactie