Dagboek van een dominee in Jorwert (26 maart 2020)

Donderdag 26 maart 2020. Sietske is al een paar dagen niet fit. Ze heeft last van haar rechteroog en rechter hoofdhuid. We zijn niet zo snel bezorgd en het zal vast geen corona zijn. Maar het is nu wel reden tot contact met de dokter. Eerst telefonisch, dan foto’s sturen. Het is blijkbaar wel zo serieus dat ze op afspraak moet komen. In de middag wordt duidelijk dat de diagnose gordelroos is. Sietske krijgt een kuur van 7 dagen voorgeschreven. En: rust en thuisblijven. Dat gaat wel lukken in tijden van corona.

Naast alle gebel, gemail en zorgen om gezondheid waren er vandaag toch ook hoogtepunten. In de eerste plaats gebeld met Peter den Hoedt. Hij is ‘specialist nieuwe gemeenten’ van de landelijke PKN en in een eerder stadium vanuit de PKN betrokken geweest bij Nijkleaster. Hij houdt ons bij de ‘landelijke les’, namelijk wat onze volgende stap zal zijn in het proces van pionieren: ‘Nijkleaster kan niet altijd een pioniersplek blijven. Willen jullie in de toekomst verbonden blijven met de kerk en zo ja, op welke manier? En wat wil de gemeente Westerwert?’ Ik heb hem eerder verteld dat een commissie van Westerwert en Nijkleaster nadenkt over de toekomst. Zijn reactie is heel bemoedigend! Wij kunnen een model zijn voor de koers die de synode uitzet in de nota ‘Mozaiek van kerkplekken’. https://www.protestantsekerk.nl/thema/mozaiek-van-kerkplekken

Het tweede hoogtepunt is de ‘slach troch it lân’, samen met vriend en collega Jurjen. Al jaren mag ik de nazorg voor de greidefûgels (weidevogels) doen bij boer en buurman Tjalling. Hij wil in de komende dagen nog mest uitrijden (dongride) en vraagt of ik wil kijken of er al eieren liggen. Hij wil ze in geen geval kapotrijden. In deze tijd gaat het alleen nog om kievitseieren. Onze wandeling door het land is heerlijk, maar de kieviten (ljippen) zijn hier nog niet aan de leg. We zien en horen opvallend veel tureluurs (tsjirken), maar de ljippen houden zich stil. Op dit moment is het te droog en in de nachten te koud. Dus ik app aan Tjalling: ‘Jo kinne moarn wol dongride’.  

O ja, ook nog een derde hoogtepunt. Het vastenrecept voor Vieren en Vasten werd vanmiddag op de website geplaatst: Turkse linzensoep. Wij hadden geen linzen in huis maar met kidneybonen smaakte het super!

Geef een reactie