Boeken

Dit boek Zalige eenvoud gaat over de acht zaligsprekingen van Jezus. Dat zijn de beginwoorden van Jezus’ eerste preek, de Bergrede, waarin hij de essentie van zijn geloof en de basisprincipes voor een gelukkig, een ‘zalig’ leven formuleert.
De essays in dit boek zijn geschreven door Hinne Wagenaar. Het zijn persoonlijke reflecties, geschreven tegen de achtergrond van zeven jaar pionieren met Nijkleaster, de nieuwe kloosterplek in Jorwert, waar gezocht wordt naar nieuwe wegen voor geloof en spiritualiteit.

De auteur ziet Nijkleaster als een onderdeel van een nieuw-monastieke beweging, waar Bonhoeffer al naar verlangde in 1935: ‘De tijd is gekomen om mensen bijeen te brengen tot een nieuw soort monnikendom, waarin een leven volgens de Bergrede centraal staat.’

omslach boekOp ús eigen wize. Sân ferhalen út it boek Hannelingen oer taal en kultuer. (Bornmeer, 2015) Te keap yn ‘e boekhannel foar € 20. Of te koop via deze site. U kunt dan het contactformulier invullen (€ 20 + verzendkosten)

 

 

 

 

Preken fan in tuorkefretterPreken fan in tuorkefretter (KFFB, 2012) Noch te bestellen by de KFFB foar €16 (www.kffb.nl)

 

 

 

 

 

 

 

Wylde goesWylde goes. Lieten út Glasgow en Iona (KFFB, 2008). Noch te bestellen by de KFFB foar €17.50 (www.kffb.nl)

 

 

 

 

 

 

Mei it wiffe skipMei it wiffe skip. Nei hûndert jier Kristlik Frysk Selskip (Ljouwert, KFS/Elikser, 2008) Noch foldwaande eksimplaren beskikber by my te krijen (€10)

 

 

 

 

 

 

Stop harassing the gentilesStop Harassing the Gentiles: Reflections on African Theology 1998-2002 (Limbe/Cameroon: Presprint, 2002). I still have a few copies available.

 

 

 

 

 

 

In eigen teologyHinne Wagenaar, Ype Schaaf en Anne van der Meiden, In eigen teology?: Afrikaanske fragen yn it Frysk en yn it Saksysk (KFFB, 1999). Noch inkelde eksimplaren by my te krijen (€10).

 

|

 

 

Een eigen theologieEen eigen theologie?: Friese en Saksische antwoorden op Afrikaanse vragen (Kampen: Uitgeverij Kok, 2000). Alleeen antiquarisch nog te verkrijgen.