Post uit Kumba

Onder dit kopje ‘Post uit Kameroen’ vindt u 18 columns die we geschreven hebben tijdens ons verblijf in Kameroen. Deze zijn in het Friesch Dagblad gepubliceerd in de periode tussen juli 2001 en april 2002. De columns bevatten verhalen, impressies, dagelijkse ervaringen en tot slot enkele foto’s uit ons leven in Kumba, Kameroen.

Van 1998 tot 2002 zijn we uitgezonden geweest door de Raad voor de Zending van de Nederlandse Hervormde Kerk (tijdens onze uitzending opgegaan in Kerkinactie van de Protestantse Kerk in Nederland) ter ondersteuning van het werk van de Presbyterian Church in Cameroon. Wij hebben gewoond en gewerkt op het seminarium van deze kerk te Kumba in Engelstalig Kameroen. Op dit seminarium werden ongeveer 70 jonge mannen en vrouwen opgeleid tot predikant. Hinne doceerde systematische theologie (o.a. Afrikaanse theologie) terwijl Sietske de eigen kinderen thuis les gaf in de morgen, en ’s middags les gaf aan de vrouwen van de studenten.

Deze impressies stammen uit ons laatste jaar in Kameroen. Ze geven natuurlijk geen compleet beeld van onze ervaringen in Kameroen en het leven op het seminarium. Dat beeld is meer te vinden in de rondzendbrieven die we schreven in de loop van de jaren. Deze columns waren bedoeld om een breder publiek een indruk te geven van het leven en de ervaringen van ‘zendingswerkers’ in Afrika.

Toen we vertrokken hadden we twee kinderen. Jornt was bij vertrek 8 jaar oud. Leon was toen nog 5 jaar. Leon hadden we in Nederland geadopteerd in 1992. Tijdens ons verblijf in Kameroen hebben we een derde zoon ontvangen, Jonas. Hij is ook geadopteerd en kwam in ons gezin op 18 oktober 1999.

Sietske Visser en Hinne Wagenaar