Een Zalig Boek

Theoloog / presentator NCRV-KRO

Jos van Oord schrijft deze recensie over mijn boek Zalige Eenvoud:

EEN ZALIG BOEK

Een paar weken geleden liep ik nog naast Hinne Wagenaar door het landschap van Jorwert voor een tv-opname van Met Hart en Ziel, nu mag ik door het innerlijke landschap struinen waar Hinne over schrijft in het boek van zijn hand, ‘Zalige eenvoud’. Ik vond het ochtendgebed in de kerk en de stiltewandeling daarna een verademing. Dit boek is dat ook. Het verdiept mijn kerk- en wandelervaringen van die herfstochtend. Wagenaar laat me weer in die polder lopen maar vertelt mij intussen honderduit over wat hij allemaal ontdekt heeft op zijn wandeltochten en reizen. Het is een heerlijk boek. De omslag laat me nog eens stil staan bij mijn verblijf daar, maar al gauw loop je met Hinne op en luister je naar zijn zoektocht naar ‘nieuwe wegen voor geloof en spiritualiteit’. En overal op die zoektocht kom je zijn droom over Nijkleaster tegen, de nieuwe kloosterplek in Jorwert. Als houvast. Als middel. Want het gaat om meer dan die plek.

Ik voel me aangesproken door de schrijver. Wagenaar doet een appèl op mij om monnik te worden. Niet zo een die we allemaal wel kennen, maar een andere, geïnspireerd door theoloog Dietrich Bonhoeffer die het ooit had over ‘new-monasticism’, dat staat voor een nieuw-monastieke spiritualiteit met als kernwaarden: stilte, bezinning en verbinding. Daar gaat het boek over: kom sluit je aan bij dit nieuwe monnikendom!

En om die waarden op het spoor te komen mag je – in navolging van Bonhoeffer- de berg op. Bij wijze van spreken. De stilte zoeken om de innerlijke reis te maken en te luisteren naar de Bergrede die Jezus ooit uitsprak. Dat is het hart van het boek. In mooi geschreven hoofdstukken geeft het boek een actuele- en spirituele uitleg van een deel van de Bergrede, de zgn. Zaligsprekingen. Daar komt ook de titel van het boek vandaan. ‘Zalig’ staat voor ons geluk als weg van de ziel door de diepte heen. Volgelingen van Jezus kunnen die weg in alle eenvoud gaan. De zaligsprekingen – u kunt ze vinden in Mattheus 5:1-10 – bieden ons een pad naar innerlijke groei. De woorden van Jezus zijn richtingwijzers om ‘op de goede weg’ (Hebreeuws/Griekse vertaling van gelukkig of zalig) te komen. Die hoofdstukken drink je op als water uit een heldere bron. Arm van geest, zacht van gemoed, barm-hartig zijn, zuiver van hart, voeten van vrede… je loopt er met Hinne langs maar je wilt bij elke richtingwijzer ‘verwijlen’ en erover uitweiden, in gedachten, met anderen. Acht prachtige hoofdstukken die je vanaf de ‘berg’ uitzicht bieden, laten dromen. Maar Hinne geeft je na een tijdje weer een duwtje en vraagt verder te gaan. Uiteindelijk moet je ook weer de ‘berg’ af. Het is één proces – berg op – berg af, die heen- en terugreis (D.Solle) maar na contemplatie komt toch weer de actie. Bidden én werken, inspiratie én actief zijn.

Kun je alle acht zaligsprekingen aan? Hinne kent zich zelf. Kies maar, is zijn motto. ‘Sommige mensen zullen kiezen voor de maatschappelijke en politieke kant van de zaligsprekingen(…), anderen zullen eerder beginnen bij het innerlijke en zich in eerste instantie thuis voelen bij ‘Gezegend: de armen van geest’ of ‘Gezegend: de zachtmoedigen’. Maar uiteindelijk horen alle zaligsprekingen bij elkaar, zoals Jorwert bij Friesland, zoals Hinne Wagenaar bij Nijkleaster. En brengen deze woorden je bij de kern van het leven: bij eenvoud. Wat eenvoud is? Dat zijn deze gestolde zalige woorden in jouw eigen lijf en leven. 

Het boek is uitgegeven bij Bornmeer/Noordboek en kost € 22,50.

Geef een reactie