Dagboek van een dominee in Jorwert (26 maart 2020)

Donderdag 26 maart 2020. Sietske is al een paar dagen niet fit. Ze heeft last van haar rechteroog en rechter hoofdhuid. We zijn niet zo snel bezorgd en het zal vast geen corona zijn. Maar het is nu wel reden tot contact met de dokter. Eerst telefonisch, dan foto’s sturen. Het is blijkbaar wel zo serieus dat ze op afspraak moet komen. In de middag wordt duidelijk dat de diagnose gordelroos is. Sietske krijgt een kuur van 7 dagen voorgeschreven. En: rust en thuisblijven. Dat gaat wel lukken in tijden van corona.

Naast alle gebel, gemail en zorgen om gezondheid waren er vandaag toch ook hoogtepunten. In de eerste plaats gebeld met Peter den Hoedt. Hij is ‘specialist nieuwe gemeenten’ van de landelijke PKN en in een eerder stadium vanuit de PKN betrokken geweest bij Nijkleaster. Hij houdt ons bij de ‘landelijke les’, namelijk wat onze volgende stap zal zijn in het proces van pionieren: ‘Nijkleaster kan niet altijd een pioniersplek blijven. Willen jullie in de toekomst verbonden blijven met de kerk en zo ja, op welke manier? En wat wil de gemeente Westerwert?’ Ik heb hem eerder verteld dat een commissie van Westerwert en Nijkleaster nadenkt over de toekomst. Zijn reactie is heel bemoedigend! Wij kunnen een model zijn voor de koers die de synode uitzet in de nota ‘Mozaiek van kerkplekken’. https://www.protestantsekerk.nl/thema/mozaiek-van-kerkplekken

[Lees meer…]

Dagboek van een dominee in Jorwert (23 maart 2020)

Moment van Aandacht

Maandag 23 maart 2020

De regelmaat begint te komen, de dagen beginnen op elkaar te lijken. Na het gewone begin van de dag, begint het ook al gewoon te worden om de kerk open te doen. Het is er heerlijk stil. Voor ik vertrek, zing ik enkele liederen die ik instudeer met Tetsje van der Kooi, mijn zangdocent. Het lied van Bach ‘Die bitt’re Leidenzeit beginnet abermal’ vind ik meestal te zwaarmoedig, maar past nu wel in deze 40-dagentijd van corona. Na de koffie bel ik met een aantal mensen en verwerk ik de e-mail die nog wel binnenkomt. En ik plaats een bericht op Facebook:

De komende tijd doet Marian Nijland, vaste gast bij Nijkleaster en aandachtschenker, iedere maandag een suggestie voor een moment van aandacht.

MOMENT VAN AANDACHT, maandag 23 maart

[Lees meer…]

Dagboek van een dominee in Jorwert (20 maart 2020)

LeonserpolderOver de hele wereld beginnen mensen
te vertragen en te reflecteren.
Over de hele wereld kijken mensen
op een nieuwe manier om naar hun buren.
Over de hele wereld worden mensen
ontvankelijk voor een nieuwe realiteit,
voor hoe groot we eigenlijk zijn
en hoe klein onze feitelijke controle,
voor wat er werkelijk toe doet.
Voor liefde.

(Uit Lock down door Richard Hendrick, OFM
13 maart 2020) 
[Lees meer…]

Dagboek van een dominee in Jorwert (18 maart ’20)

Woensdag 18 maart Vandaag hebben collega Saskia Leene en ik het volgende op website en facebook geplaatst: Voor het eerst in meer dan 7 jaar is er op woensdagmorgen geen kleasterochtend met kleasterkuier. Daarom geven we jullie een tekst met een vraag om zelf mee te kuieren (De kerk van Jorwert is wel open voor individuele bezinning).

Breng mij naar bloeiende weiden
doe mij liggen aan vlietend water
dat mijn ziel op adem komt. (Oosterhuis, 150 psalmen vrij) 

Ik mei lizze yn griene greiden
Hy bringt my by wetters dêr't ik rêst fyn.
Hy lit my wer ta mysels komme. (Psalm 23, Fryske Bibel) 

Ieder van ons wordt op een andere manier geraakt door de Coronacrisis. Sommigen hebben extra drukte en verantwoordelijkheden, anderen zijn aan huis gekluisterd of kijken ineens aan tegen een lege agenda. Een vraag om mee te kuieren: ‘Hoe komt jouw ziel in deze onrustige tijd op adem?’

Dagboek van een dominee in Jorwert (15 maart ’20)

ds. Sytze Ypma

Zondag 15 maart 2020 It binne nuvere tiden. Daarom begin ik vandaag weer met mijn dagboek. Toen we net in Jorwert waren gekomen in 2012, heb ik een dagboek bijgehouden over mijn ervaringen in Jorwert, met de gemeente Westerwert en met de pioniersplek Nijkleaster (http://www.nijkleaster.frl) Maar dat is blijven liggen toen ik mijn boek Op ús eigen wize (2015) en later Zalige eenvoud (2019) schreef en klaarmaakte voor publicatie. Maar nu, in tijden van het Corona-virus, is het misschien goed om weer een dagboek bij te houden. En nu bedoeld voor op mijn eigen website, zodat ik toch het gevoel heb contact te houden met mensen om me heen.

Nuver! De kerkdiensten van vandaag zijn geschrapt. Ik moest ‘preken’ in Jorwert en Boksum maar op advies van de Classis Fryslân zijn de diensten geannuleerd. Het landeljke advies is anders, maar toch gaat er een streep door bijna alle kerkdiensten in Fryslân. Mijn college en vriend Sytze Ypma gaat voor op Omrop Fryslân. Dêr bin ik wol grutsk op!

[Lees meer…]