De fantasie van God

matrixgenisisTijdens de slotviering van de Nijkleaster jaardag (18 oktober 2015) preekte ik over het thema van de dag ‘Genesis’. Anne Woudwijk schonk deze 18e oktober namelijk zijn kunstwerk Genesis aan Nijkleaster. Dat hangt nu op de Ferdjipping van de kerk in Jorwert. Lees hier de preek: De fantasie van God (Nijkleaster Jaardag 2015)

Oer God en Jorwert

08-Nijkleaster-AnneTerpstraOer God en Jorwert

It is hast trije jier ferlyn dat Nijkleaster yn Jorwert begûn as pioniersplak, in plak om op fernijende wize om te gean mei tsjerke, leauwe en spiritualiteit. Dit pioniersplak wurdt droegen troch de tsjerklike gemeente Westerwert yn de doarpen Jellum-Bears, Weidum en Jorwert (dêr’t ik ek gemeentedominy fan bin), de stifting Nijkleaster en de ôfdieling Missionair Werk fan de lanlike Protestantse Kerk in Nederland. Yn dizze trije jier ha wy besocht in plak te kreëarjen fan ‘stilte, besinning en ferbining’. By alle aktiviteiten hawwe wy in koarte fiering, moetsje wy elkoar en geane wy nei bûten mei de saneamde kleasterkuier. Dat lêste is suver al in begryp wurden en wy ha murken dat op ferskate plakken yn Fryslân en Nederlân dat oernommen wurdt. Prachtich. Wy hawwe yn dizze hast trije jier in soad flecht op ‘e koai hân. Mear dan dat wy ea ferwachte hienen. En dêr binne wy bliid mei en tankber foar. [Lees meer…]

De Hear ferstiet gjin Frysk (?)

Fryslân doc.“Wêrom bid ik net yn de taal dy’t ik leard ha fan myn âlders?”

Remco van der Leeuw giet op syk nei it antwurd op dizze fraach.

Op 3 jannewaris wie it 100 jier lyn dat dûmny Wumkes yn Tsjom foar it earst in tsjinst yn it Frysk hâlde. Der is sûnt dy tiid wol it ien en oar feroare yn de tsjerken. Dochs is it noch altyd net fanselssprekkend om it Frysk te brûken yn saken fan it geloof. Dejingen dy’t it wol dogge sizze: “Us Heit komt dochs neierby as onze Vader”.

Sjoch de doku hjir: [Lees meer…]

Nijkleaster in de Volkskrant

image004Op woensdag 10 december was Sander van Walsum te gast bij de kleaster-ochtend van Nijkleaster in Jorwert. Samen met fotograaf Harry de Cock was hij niet alleen te gast maar ook deelnemers aan het ochtendgebed, de kleaster-kuier en de maaltijd naderhand. Hij schreef een mooie impressie voor de Volkskrant waar ik blij mee ben. Wel wil ik er twee kanttekeningen bij maken. In de eerste plaats is het artikel erg gericht op mij als pionier van Nijkleaster. Ik voel me daar wat ongemakkelijk bij. Bij Nijkleaster gaat het altijd over ‘wij’ en ‘ons’. We proberen alles met elkaar en in verbinding te doen. Niet alleeen met medepoinier Sietske Visser maar evenzeer met de vele medewerkers. Blijkbaar is dat lastig schrijven voor journalisten. We voelen dit zeker niet alleen met bij dit artikel. Het gaat dan niet zozeer over Sander van Walsum (we hadden een hele mooie ochtend met hem) maar meer over de verslaglegging over Nijkleaster in het algemeen. Een tweede opmerking over de titels boven dit stukken (en de vele andere artikelen die geschreven zijn). Ik had aan  Sander van Walsum (na lezing van het concept) gevraagd wat de titel zou worden: ‘please, geen titel over hoe God terugkeert in Jorwert’ schreef ik nog. Sander van Walsum schreef terug dat hij de titel niet maakte maar dat dat werd gedaan door de hoofdredactie. Die denken natuurlijk aan de aantrekkelijkheid van een dergelijke ‘koptekst’. Jammer dat het dan toch weer wordt: ‘Hoe God voorzichtig terugkeert in Jorwert.’ De foto’s zijn van Harry de Cock. Lees hier het artikel in 2 delen (pdf bestand): Volkskrant dec. 2014 A en Volkskrant december 2014 B. [Lees meer…]

Nachtzoen

de-nacht-zoenDe nachtzoen van vrijdag 24 oktober 2014 (of zaterdagochtend vroeg) Deze pionier bouwt aan zijn Friese droom, waar we allemaal van kunnen gaan genieten: Nijkleaster: een kerk-kroeg-klooster om weer op onze inspirerende adem te komen. Nijkleaster probeert in samenwerking met de lokale kerkelijke gemeente en de landelijke Protestantse Kerk in Nederland een modern klooster op te zetten: een stilte en retraiteplek op het Friese platteland in Jorwert. Duurzaamheid staat hoog in het vaandel. Natuurlijk legt hij ons vannacht in het Fries op bed. Deze Nachtzoen krijgen we van Hinne Wagenaar.

In tút foar de nacht

Preek voor de Nijkleaster jaardag 2014

DSC_0116‘Maak het u onder de boom gemakkelijk ‘
(Genesis  18: 1-15)

Beste mensen,

1.
Wij luisteren vandaag naar het oer-verhaal over Abraham en Sara.  Twee moedige mensen die  het natuurlijke verleden achter zich hebben gelaten en zoeken naar nieuw land, nieuwe toekomst, nieuwe geboorte. Die toekomst blijkt  echter hardvochtig en allerminst eenvoudig te zijn.  Deze eerste laag van dit verhaal gaat onmiskenbaar over de dagelijkse  en natuurlijke realiteit van land, vruchtbaarheid  en nageslacht. Maar we zoeken vandaag  voorbij de eerste laag, zoals we bij Bijbelse verhalen eigenlijk altijd zoeken voorbij die eerste laag. [Lees meer…]

Radio reportage Nijkleaster-ochtend

Buro_deVries_556X277_radioHier kunt u de Omrop Fryslân impressie beluisteren over de kleaster-ochtend van woensdag 23 april 2014. Sippy  Tigchelaar heeft een radioreportage van 25 min gemaakt (in het Fries): http://www.omropfryslan.nl/utstjoering/buro-de-vries-fan-27-april-2014-1100

Buro de Vries: Nijkleaster

It doarp Jorwert sil yn de takomst in kleaster krije. In modern protestantsk kleaster dêr’t jo je yn alle rêst werom lûke kinne en wat tagelyk in plak is om oaren te moetsjen. Nijkleaster is in dream fan Hinne Wagenaar en Sietske Visser. It sil noch in pear jier duorje foar’t it safier is. Aktiviteiten wurde der no al wol organisearre. Lykas de Kleasterkuier, alle woansdeimoarns om healwei tsienen.

Jorwert: nis met bijbel

Jorwert, nis met bijbelVoor wat hoort wat! Wie meedoet aan onze Nijkleaster-crowdfundingsactie voor de verbouwing van de monumentale kerk van Jorwert (de eerste 100 deelnemers die tenminste € 1000 doneren) ontvangt dit bijzondere kustwerk gemaakt door beeldend kunstenaar Han Reeder (Foto, giclee op fine-art-paper: 300 gr. Max 100, elke afdruk genummerd en gesigneerd). Dit is het verhaal achter het kunstwerk. [Lees meer…]