Dagboek van een dominee in Jorwert (26 maart 2020)

Donderdag 26 maart 2020. Sietske is al een paar dagen niet fit. Ze heeft last van haar rechteroog en rechter hoofdhuid. We zijn niet zo snel bezorgd en het zal vast geen corona zijn. Maar het is nu wel reden tot contact met de dokter. Eerst telefonisch, dan foto’s sturen. Het is blijkbaar wel zo serieus dat ze op afspraak moet komen. In de middag wordt duidelijk dat de diagnose gordelroos is. Sietske krijgt een kuur van 7 dagen voorgeschreven. En: rust en thuisblijven. Dat gaat wel lukken in tijden van corona.

Naast alle gebel, gemail en zorgen om gezondheid waren er vandaag toch ook hoogtepunten. In de eerste plaats gebeld met Peter den Hoedt. Hij is ‘specialist nieuwe gemeenten’ van de landelijke PKN en in een eerder stadium vanuit de PKN betrokken geweest bij Nijkleaster. Hij houdt ons bij de ‘landelijke les’, namelijk wat onze volgende stap zal zijn in het proces van pionieren: ‘Nijkleaster kan niet altijd een pioniersplek blijven. Willen jullie in de toekomst verbonden blijven met de kerk en zo ja, op welke manier? En wat wil de gemeente Westerwert?’ Ik heb hem eerder verteld dat een commissie van Westerwert en Nijkleaster nadenkt over de toekomst. Zijn reactie is heel bemoedigend! Wij kunnen een model zijn voor de koers die de synode uitzet in de nota ‘Mozaiek van kerkplekken’. https://www.protestantsekerk.nl/thema/mozaiek-van-kerkplekken

[Lees meer…]

Dagboek van een dominee in Jorwert (22 maart 2020)

een strakblauwe hemel

Zondag 22 maart 2020. Vroeg uit bed en mijn ‘geestelijke oefeningen’ gedaan in de kou, onder een strakblauwe hemel. Daarna ontbeten met Sietske en ons voor de TV genesteld. Ik ben blij met een dienst uit Frjentsjer en dat een collega ‘de honneurs’ waarneemt. De opzet is iets anders dan vorige week, volgens mij een verbetering. Uit alles blijkt dat het zorgvuldig is voorbereid. Mooie liederen uit Taizé, muziek door orgel en fluit. Maar ondanks dat vind ik het moeilijk om naar de kerkdienst te kijken. Sietske loopt al eerder weg, ik blijf zitten uit fatsoen. Wat is er aan de hand? In gevoel van eenzaamheid komt over me. Ben ik niet gewend om naar een TV-dienst te kijken? Dat ook, maar er is meer. Ik vind de vorm waarin het gepresenteerd wordt niet goed passen. Een kerkdienst alsof alles nog gewoon is met orgel, dominee en preekstoel. Maar het is niet gewoon, de kerk is leeg! Vorm en inhoud zijn niet in evenwicht. Om het voor mij te laten werken, zou de vorm moeten veranderen naar een intiemer gebeuren. Bijvoorbeeld in een kapel, met een lezing, een paar woorden, goede zang en muziek. Ik denk dat ik overgevoelig ben voor vorm. Vaak wordt gedacht dat mensen de kerk verlaten vanwege de inhoud, maar ik denk dat de vorm van de kerkdiensten mensen parten speelt.

[Lees meer…]

Dagboek van een dominee in Jorwert (17 maart ’20)

Nestkast voor een ‘Toerswel’ (Gierzwaluw)

Dinsdag 17 maart Nadat we de kerk hebben klaargemaakt, maken Sietske en ik eerst een stevige wandeling. We bespreken de reacties die we krijgen op de openstelling van de Jorwerter kerk, de thuisbasis van Nijkleaster. Diverse reacties zijn heel positief. Iemand schrijft: ‘Wat mooi om te weten dat die stille plek beschikbaar is, ook en vooral wanneer ik er niet kan zijn.’ Anderen uiten stevige kritiek en vinden het onverantwoord:‘Ik maak me heel bezorgd over de kerk open en de boodschap die het uitstraalt. Vermijd elk ‘meer’.’

[Lees meer…]

Dagboek van een dominee in Jorwert (15 maart ’20)

ds. Sytze Ypma

Zondag 15 maart 2020 It binne nuvere tiden. Daarom begin ik vandaag weer met mijn dagboek. Toen we net in Jorwert waren gekomen in 2012, heb ik een dagboek bijgehouden over mijn ervaringen in Jorwert, met de gemeente Westerwert en met de pioniersplek Nijkleaster (http://www.nijkleaster.frl) Maar dat is blijven liggen toen ik mijn boek Op ús eigen wize (2015) en later Zalige eenvoud (2019) schreef en klaarmaakte voor publicatie. Maar nu, in tijden van het Corona-virus, is het misschien goed om weer een dagboek bij te houden. En nu bedoeld voor op mijn eigen website, zodat ik toch het gevoel heb contact te houden met mensen om me heen.

Nuver! De kerkdiensten van vandaag zijn geschrapt. Ik moest ‘preken’ in Jorwert en Boksum maar op advies van de Classis Fryslân zijn de diensten geannuleerd. Het landeljke advies is anders, maar toch gaat er een streep door bijna alle kerkdiensten in Fryslân. Mijn college en vriend Sytze Ypma gaat voor op Omrop Fryslân. Dêr bin ik wol grutsk op!

[Lees meer…]

Friese Utopie/Fryske Utopy

In dit boek, uitgegeven in het Fries en in het Nederlands, heb ik een hoofdstuk geschreven onder de titel: ‘Venetie en Fryslân. Dreame oer taal, kultuer en tsjerke’/ ‘Venetië en Fryslân. Dromen over taal, cultuur en kerk’.

De thematiek van het boek gaat over de toekomst van Fryslân. Hoe ziet Fryslân er uit in 2030? Hoe moet dit stukje wereld er idealiter uit zien? Elf mensen met een duidelijke (utopische) visie spreken zich daarover uit in deze bundel. De bijdragen gaan over allerlei thema’s, van het Friese erfgoed tot Fryslân vrij van gif. Wat hen bindt is betrokkenheid bij mensen, bij het landschap, bij werk, bij taal en bij cultuur. Wat hen ook bindt is verlangen. Niet romantisch of sentimenteel, maar een realistisch verlangen. De bijdragen leveren een concrete agenda op voor het goede leven in Fryslân. En wat voor Fryslân geldt, geldt eigenlijk voor de hele wereld.