In verwachting …

Ton Schulten, Gedroomde werkelijkheid

Voor het eerst in mijn leven voel ik dat ik in verwachting ben. Natuurlijk heb ik vaker uitgekeken en verlangd naar iets of iemand. Ik herinner me dat mijn vrouw Sietske in verwachting was van onze eerstgeboren zoon. En ik herinner me ons verlangen naar onze twee volgende adoptiezonen. Maar nu is het anders. In de aanloop naar kerstmis ervaar ik dat ik in verwachting ben. Dat is wel wat gek voor een man van 55 jaar. Het was toch Maria die in verwachting was…? Misschien dat het komt door de tekst van Anselm Grün bij een schilderij van Ton Schulten. Ik heb de onderstaande tekst diverse keren gebruikt in de afgelopen weken. Wie weet heeft het mijn verlangen wakker gekust. [Lees meer…]

Mienskip !?

Preek voor de Jacobijner Noen op zondag 26 nov. 2017

Lezing: Lucas 8: 19-21/11: 27-28

Mienskip

Gemeente van Christus, bêste minsken,

1.
We doen onze inkopen via internet; we hebben onze contacten en vrienden op Facebook; we verzamelen onze informatie via Google (en vertrouwen daar vaak blind op); we vinden entertainment bij Apple; we spelen spelletjes via de Playstation, Xbox en Nintendo: Fifa, Call of duty, Wii sports; we communiceren om het leven via Messenger, What’s app en Telegram. We zijn de levende getuigen van de revolutie die het wereldwijde web aan het bewerkstelligen is. En het staat nog maar in de kinderschoenen! Daar komt bij dat de vorige revolutie op media gebied ook al een geweldige impact heeft gehad op onze samenleving, namelijk de opkomst van de TV. Als ik ’s avond door ons kleine dorpje Jorwert wandel, dan zie ik werkelijk overal de flikkering van de TV beeldschermen. [Lees meer…]

Túnpreek 2017

Hanna Varghese (Lord, help me)

‘It bjusterbaarlike foarfal fan de frou
dy’t miende dat se in hûn wie’.

Markus 7: 24-30
Psalm 139 (Oosterhuis, 150 psalmen vrij)

 

1. Hoe’t it begjint
Bêste minsken, it is altyd in moai en yngewikkeld proses om te kommen ta de túnpreek (as refleksje op it Jorwerter Iepenloftspul, dit jier mei as titel: ‘It bjusterbaarlike foarfal fan de hûn yn de nacht’).  Wy wiene al yn in betiid stadium mei de tarieding begûn, tegearre mei Karin, mar it slagge net om te kommen ta in plan dêr’t ik mei út ’e fuotten koe. Ek it lêzen fan it boek fan ’t simmer hat my net holpen. Dan is der safolle om op yn te gean. Ik moat it stik earst sjen, belibje en priuwe. Dan begjint it kreative proses op gong te kommen. En wat moai dat jimme ek altyd nijsgjirrich binne wêr’t ik mei komme sil. Hoe faak ik dy fraach net krij… Doe’t ik it spul op de Jorwerter jûn seach doe kamen der daliks twa punten omheech driuwen. No probearje ik my yn in preek altyd te beheinen ta ien punt of tema, mar dit kear wol ik beide punten graach beneame. [Lees meer…]

De aarde beërven

Nijkleaster preken bij de zaligsprekingen (3)

Lezingen:
Psalm 37, 1-11 en Matteüs 5, 1-10

1.
Beste mensen, we horen wederom de woorden van Jezus’ eerste preek zoals Matteüs die met ons deelt. Deze woorden vertolken de kern van Jezus’ missie in woord en daad. Het zijn Jezus’ geboden op de berg. Maar net zoals Mozes’ 10 geboden eerder beloften en leefregels zijn dan geboden, zo zijn deze zaligsprekingen de richtingaanwijzers voor de weg van en naar het Koninkrijk van God. Je zou bijna kunnen spreken van de grondwet van het Koninkrijk, maar dan klinkt het weer zo ‘wettig’. [Lees meer…]

Tsjin hope op hope

image-un_swords_into_plowshares_statuePreek foar Advint 2016

Lêzingen:

Jesaja 2: 1-5 of Jesaja 11: 1-10
Brief oan de Romeinen 13: 8-12 [Lees meer…]

De fantasie van God

matrixgenisisTijdens de slotviering van de Nijkleaster jaardag (18 oktober 2015) preekte ik over het thema van de dag ‘Genesis’. Anne Woudwijk schonk deze 18e oktober namelijk zijn kunstwerk Genesis aan Nijkleaster. Dat hangt nu op de Ferdjipping van de kerk in Jorwert. Lees hier de preek: De fantasie van God (Nijkleaster Jaardag 2015)

Oer God en Jorwert

08-Nijkleaster-AnneTerpstraOer God en Jorwert

It is hast trije jier ferlyn dat Nijkleaster yn Jorwert begûn as pioniersplak, in plak om op fernijende wize om te gean mei tsjerke, leauwe en spiritualiteit. Dit pioniersplak wurdt droegen troch de tsjerklike gemeente Westerwert yn de doarpen Jellum-Bears, Weidum en Jorwert (dêr’t ik ek gemeentedominy fan bin), de stifting Nijkleaster en de ôfdieling Missionair Werk fan de lanlike Protestantse Kerk in Nederland. Yn dizze trije jier ha wy besocht in plak te kreëarjen fan ‘stilte, besinning en ferbining’. By alle aktiviteiten hawwe wy in koarte fiering, moetsje wy elkoar en geane wy nei bûten mei de saneamde kleasterkuier. Dat lêste is suver al in begryp wurden en wy ha murken dat op ferskate plakken yn Fryslân en Nederlân dat oernommen wurdt. Prachtich. Wy hawwe yn dizze hast trije jier in soad flecht op ‘e koai hân. Mear dan dat wy ea ferwachte hienen. En dêr binne wy bliid mei en tankber foar. [Lees meer…]

As in fûgel, briedend op it wetter

'De vogel is gevlogen'Preek tijdens de afsluitende viering van het
Nijkleaster Pinkster Paad (NPP)
Pinkstermaandag 2015
Jorwert

As in fûgel, briedend op it wetter
(Genesis 8: 6-12)

Beste mensen,
vandaag hebben jullie tijdens de korte of de langere kleaster-kuier nagedacht over de duif die door Noach als verkenner werd losgelaten. In onze vaste opbouw van ‘stilte, bezinning en verbinding’ kon je hier aandacht aan besteden. Natuurlijk, het Pinksterpaad is ook veel meer dan dat. Je wandelt, ontmoet mensen, geniet van het landschap, je bekijkt dorpen en kerken. En je dénkt niet alleen over de duif, de ademwind, of Gods Geest. Je voelt het gewoon. De wind speelt met ons op zo’n dag. [Lees meer…]