Dagboek van een dominee in Jorwert (1 april 2020)

Klokken van Jorwert (oudste uit 1354)

Woensdag 1 april 2020 Collega Saskia Leene stuurde mij gistervond de tekst al toe voor de ‘kleasterochtend’. Na het lichamelijke en geestelijke ontwaken was dit bericht op de website plaatsen mijn eerst klus.

Geen kleasterkuier, wel een tekst met een vraag (1 april) Het doet ons verdriet dat we na meer dan 7 jaar voorlopig geen kleaster-ochtenden kunnen houden. Maar we proberen wel elke week een tekst met een vraag aan te bieden op de woensdagochtend. Ter overweging thuis of tijdens een kuier. Voor vandaag, woensdag 1 april:

Zorgwekkende berichten van dichtbij en ver weg horen we in de media. ‘Hoe is het met jou?’, vroeg ik een van onze vaste Nijkleastergasten. Ze vertelde, naast andere dingen, over de enorme dankbaarheid die ze voelt voor alles wat ze de afgelopen jaren in vrijheid heeft kunnen ondernemen. Dat raakte mij, want met dankbaarheid komt er naast de zorgen een ander onmisbaar perspectief. Zo staat het ook in de bijbel:

 Dank God onder alle omstandigheden
 Tankje God ûnder alle omstannichheden
 (I Tessalonicenzen 5,18)  

Een vraag ter bezinning, bv. voor bij de dagelijkse wandeling: waarvoor ben jij dankbaar vandaag?

[Lees meer…]

Dagboek van een dominee in Jorwert (26 maart 2020)

Donderdag 26 maart 2020. Sietske is al een paar dagen niet fit. Ze heeft last van haar rechteroog en rechter hoofdhuid. We zijn niet zo snel bezorgd en het zal vast geen corona zijn. Maar het is nu wel reden tot contact met de dokter. Eerst telefonisch, dan foto’s sturen. Het is blijkbaar wel zo serieus dat ze op afspraak moet komen. In de middag wordt duidelijk dat de diagnose gordelroos is. Sietske krijgt een kuur van 7 dagen voorgeschreven. En: rust en thuisblijven. Dat gaat wel lukken in tijden van corona.

Naast alle gebel, gemail en zorgen om gezondheid waren er vandaag toch ook hoogtepunten. In de eerste plaats gebeld met Peter den Hoedt. Hij is ‘specialist nieuwe gemeenten’ van de landelijke PKN en in een eerder stadium vanuit de PKN betrokken geweest bij Nijkleaster. Hij houdt ons bij de ‘landelijke les’, namelijk wat onze volgende stap zal zijn in het proces van pionieren: ‘Nijkleaster kan niet altijd een pioniersplek blijven. Willen jullie in de toekomst verbonden blijven met de kerk en zo ja, op welke manier? En wat wil de gemeente Westerwert?’ Ik heb hem eerder verteld dat een commissie van Westerwert en Nijkleaster nadenkt over de toekomst. Zijn reactie is heel bemoedigend! Wij kunnen een model zijn voor de koers die de synode uitzet in de nota ‘Mozaiek van kerkplekken’. https://www.protestantsekerk.nl/thema/mozaiek-van-kerkplekken

[Lees meer…]

Dagboek van een dominee in Jorwert (25 maart 2020)

KRO-NCRV: het Onze vader

Woensdag 25 maart. Wat een heerlijke koude ochtend! Als ik buiten mijn fitness oefeningen doe, vult de koude lucht mijn (nog gezonde) longen. De mensen met Corona hebben veel klachten aan de luchtwegen. Wat ben ik blij met gezonde longen!

Wat ik gister vreesde is vandaag werkelijkheid geworden. Na veel overleg hebben we toch besloten om de kerk van Jorwert niet meer open te stellen. Heel spijtig, want ik vind dat een kerk altijd open moet zijn, zeker in tijden van crisis. Maar tegen het maatschappelijk tij is het moeilijk roeien. Er is binnen onze kring geen duidelijke consensus en dus nemen we dit besluit.

Vanmorgen voor de tweede keer in meer dan zeven jaar geen kleasterkuier op woensdag. Ik plaats een tekst plus bezinningsvraag op onze website en Facebook:

Vandaag geen kleaster-ochtend, maar wel een tekst met een vraag ter overweging voor thuis of tijdens een wandeling.

De amerikaanse monnik Thomas Merton (1915-1968) schreef rond 1960 de volgende spreuk:

‘Onze geest is als een kraai die alles oppikt wat blinkt, zonder zich erom te bekommeren dat ons nest zeer oncomfortabel wordt met al dat metaal erin.’

[Lees meer…]

Dagboek van een dominee in Jorwert (24 maart 2020)

Dinsdag 24 maart. Toen ik vanmorgen de kerkdeur opende, zag ik een boomkruiper in de bomen rondom het kerkhof. Die zie ik hier niet vaak. Het vogeltje klimt behendig bij de boom omhoog. Dat is precies volgens de natuurgids. Een boomkruiper klimt omhoog, een boomklever beweegt langs de stam omlaag. In stille bewondering volg ik z’n bewegingen.  

Is het voorlopig een van de laatste keren dat ik de deur van de kerk in de ochtend opendoe? De toespitsing op het beleid maakt dat we vandaag moeten overleggen. En ja hoor, de regelmaat van de vorige dagen is volstrekt zoek. Veel bellen en mailen. Nog even met Sietske naar de stad om enkele nodige boodschappen te doen. In de middag krijg ik een app-bericht van Hadassa, een medewerker van de KRO-NCRV: ‘Beste Hinne, we zijn bezig met een nieuw project.

[Lees meer…]

Dagboek van een dominee in Jorwert (22 maart 2020)

een strakblauwe hemel

Zondag 22 maart 2020. Vroeg uit bed en mijn ‘geestelijke oefeningen’ gedaan in de kou, onder een strakblauwe hemel. Daarna ontbeten met Sietske en ons voor de TV genesteld. Ik ben blij met een dienst uit Frjentsjer en dat een collega ‘de honneurs’ waarneemt. De opzet is iets anders dan vorige week, volgens mij een verbetering. Uit alles blijkt dat het zorgvuldig is voorbereid. Mooie liederen uit Taizé, muziek door orgel en fluit. Maar ondanks dat vind ik het moeilijk om naar de kerkdienst te kijken. Sietske loopt al eerder weg, ik blijf zitten uit fatsoen. Wat is er aan de hand? In gevoel van eenzaamheid komt over me. Ben ik niet gewend om naar een TV-dienst te kijken? Dat ook, maar er is meer. Ik vind de vorm waarin het gepresenteerd wordt niet goed passen. Een kerkdienst alsof alles nog gewoon is met orgel, dominee en preekstoel. Maar het is niet gewoon, de kerk is leeg! Vorm en inhoud zijn niet in evenwicht. Om het voor mij te laten werken, zou de vorm moeten veranderen naar een intiemer gebeuren. Bijvoorbeeld in een kapel, met een lezing, een paar woorden, goede zang en muziek. Ik denk dat ik overgevoelig ben voor vorm. Vaak wordt gedacht dat mensen de kerk verlaten vanwege de inhoud, maar ik denk dat de vorm van de kerkdiensten mensen parten speelt.

[Lees meer…]