Dagboek van een dominee in Jorwert (20 maart 2020)

LeonserpolderOver de hele wereld beginnen mensen
te vertragen en te reflecteren.
Over de hele wereld kijken mensen
op een nieuwe manier om naar hun buren.
Over de hele wereld worden mensen
ontvankelijk voor een nieuwe realiteit,
voor hoe groot we eigenlijk zijn
en hoe klein onze feitelijke controle,
voor wat er werkelijk toe doet.
Voor liefde.

(Uit Lock down door Richard Hendrick, OFM
13 maart 2020) 
[Lees meer…]

Dagboek van een dominee in Jorwert (19 maart 2020)

Harira vastensoep

Donderdag 19 maart Vanmorgen ben ik begonnen met mijn eigen dagelijkse drieslag: fitness, bidden en zingen. Daarna druk geweest met allerlei contacten via telefoon, app en mail. Mar gelokkich, yn e middei tiid naam om efkes it fjild yn. Gister belde buurman boer Tjalling of ik weer zou willen beginnen met de zorg voor de weidevolgels.

Samen met collega Jurjen het veld in geweest. Prachtig weer, maar geen ‘ljip’ (kiviet) te zien. Wel opmerkelijk veel tsjirken (tureluur). De skriezen (grutto) laten ook al van zich horen. Heerlijk! Daarna een gesprek met een mogelijk nieuwe secretaris voor het Nijkleaster bestuur. Om zeven uur hebben we met een groep Jorwerters gezongen ter gelegenheid van de 60ste verjaardag van Harry Kaspers. Hij stond met vrouw en kinderen in de deur van hun huis, wij verspeid over tuin en straat. Een mooi moment: ‘Lang zal hij leven in de gloria.’

[Lees meer…]

Dagboek van een dominee in Jorwert (18 maart ’20)

Woensdag 18 maart Vandaag hebben collega Saskia Leene en ik het volgende op website en facebook geplaatst: Voor het eerst in meer dan 7 jaar is er op woensdagmorgen geen kleasterochtend met kleasterkuier. Daarom geven we jullie een tekst met een vraag om zelf mee te kuieren (De kerk van Jorwert is wel open voor individuele bezinning).

Breng mij naar bloeiende weiden
doe mij liggen aan vlietend water
dat mijn ziel op adem komt. (Oosterhuis, 150 psalmen vrij) 

Ik mei lizze yn griene greiden
Hy bringt my by wetters dêr't ik rêst fyn.
Hy lit my wer ta mysels komme. (Psalm 23, Fryske Bibel) 

Ieder van ons wordt op een andere manier geraakt door de Coronacrisis. Sommigen hebben extra drukte en verantwoordelijkheden, anderen zijn aan huis gekluisterd of kijken ineens aan tegen een lege agenda. Een vraag om mee te kuieren: ‘Hoe komt jouw ziel in deze onrustige tijd op adem?’

Dagboek van een dominee in Jorwert (15 maart ’20)

ds. Sytze Ypma

Zondag 15 maart 2020 It binne nuvere tiden. Daarom begin ik vandaag weer met mijn dagboek. Toen we net in Jorwert waren gekomen in 2012, heb ik een dagboek bijgehouden over mijn ervaringen in Jorwert, met de gemeente Westerwert en met de pioniersplek Nijkleaster (http://www.nijkleaster.frl) Maar dat is blijven liggen toen ik mijn boek Op ús eigen wize (2015) en later Zalige eenvoud (2019) schreef en klaarmaakte voor publicatie. Maar nu, in tijden van het Corona-virus, is het misschien goed om weer een dagboek bij te houden. En nu bedoeld voor op mijn eigen website, zodat ik toch het gevoel heb contact te houden met mensen om me heen.

Nuver! De kerkdiensten van vandaag zijn geschrapt. Ik moest ‘preken’ in Jorwert en Boksum maar op advies van de Classis Fryslân zijn de diensten geannuleerd. Het landeljke advies is anders, maar toch gaat er een streep door bijna alle kerkdiensten in Fryslân. Mijn college en vriend Sytze Ypma gaat voor op Omrop Fryslân. Dêr bin ik wol grutsk op!

[Lees meer…]

Friese Utopie/Fryske Utopy

In dit boek, uitgegeven in het Fries en in het Nederlands, heb ik een hoofdstuk geschreven onder de titel: ‘Venetie en Fryslân. Dreame oer taal, kultuer en tsjerke’/ ‘Venetië en Fryslân. Dromen over taal, cultuur en kerk’.

De thematiek van het boek gaat over de toekomst van Fryslân. Hoe ziet Fryslân er uit in 2030? Hoe moet dit stukje wereld er idealiter uit zien? Elf mensen met een duidelijke (utopische) visie spreken zich daarover uit in deze bundel. De bijdragen gaan over allerlei thema’s, van het Friese erfgoed tot Fryslân vrij van gif. Wat hen bindt is betrokkenheid bij mensen, bij het landschap, bij werk, bij taal en bij cultuur. Wat hen ook bindt is verlangen. Niet romantisch of sentimenteel, maar een realistisch verlangen. De bijdragen leveren een concrete agenda op voor het goede leven in Fryslân. En wat voor Fryslân geldt, geldt eigenlijk voor de hele wereld.