Nachtzoen

de-nacht-zoenDe nachtzoen van vrijdag 24 oktober 2014 (of zaterdagochtend vroeg) Deze pionier bouwt aan zijn Friese droom, waar we allemaal van kunnen gaan genieten: Nijkleaster: een kerk-kroeg-klooster om weer op onze inspirerende adem te komen. Nijkleaster probeert in samenwerking met de lokale kerkelijke gemeente en de landelijke Protestantse Kerk in Nederland een modern klooster op te zetten: een stilte en retraiteplek op het Friese platteland in Jorwert. Duurzaamheid staat hoog in het vaandel. Natuurlijk legt hij ons vannacht in het Fries op bed. Deze Nachtzoen krijgen we van Hinne Wagenaar.

In tút foar de nacht

Preek voor de Nijkleaster jaardag 2014

DSC_0116‘Maak het u onder de boom gemakkelijk ‘
(Genesis  18: 1-15)

Beste mensen,

1.
Wij luisteren vandaag naar het oer-verhaal over Abraham en Sara.  Twee moedige mensen die  het natuurlijke verleden achter zich hebben gelaten en zoeken naar nieuw land, nieuwe toekomst, nieuwe geboorte. Die toekomst blijkt  echter hardvochtig en allerminst eenvoudig te zijn.  Deze eerste laag van dit verhaal gaat onmiskenbaar over de dagelijkse  en natuurlijke realiteit van land, vruchtbaarheid  en nageslacht. Maar we zoeken vandaag  voorbij de eerste laag, zoals we bij Bijbelse verhalen eigenlijk altijd zoeken voorbij die eerste laag. [Lees meer…]

Radio reportage Nijkleaster-ochtend

Buro_deVries_556X277_radioHier kunt u de Omrop Fryslân impressie beluisteren over de kleaster-ochtend van woensdag 23 april 2014. Sippy  Tigchelaar heeft een radioreportage van 25 min gemaakt (in het Fries): http://www.omropfryslan.nl/utstjoering/buro-de-vries-fan-27-april-2014-1100

Buro de Vries: Nijkleaster

It doarp Jorwert sil yn de takomst in kleaster krije. In modern protestantsk kleaster dêr’t jo je yn alle rêst werom lûke kinne en wat tagelyk in plak is om oaren te moetsjen. Nijkleaster is in dream fan Hinne Wagenaar en Sietske Visser. It sil noch in pear jier duorje foar’t it safier is. Aktiviteiten wurde der no al wol organisearre. Lykas de Kleasterkuier, alle woansdeimoarns om healwei tsienen.

Jorwert: nis met bijbel

Jorwert, nis met bijbelVoor wat hoort wat! Wie meedoet aan onze Nijkleaster-crowdfundingsactie voor de verbouwing van de monumentale kerk van Jorwert (de eerste 100 deelnemers die tenminste € 1000 doneren) ontvangt dit bijzondere kustwerk gemaakt door beeldend kunstenaar Han Reeder (Foto, giclee op fine-art-paper: 300 gr. Max 100, elke afdruk genummerd en gesigneerd). Dit is het verhaal achter het kunstwerk. [Lees meer…]

Het verhaal gaat door/ It ferhaal giet fierder

pagina1Bij Nijkleaster zijn we eind maart 2014 begonnen met een fondswervingsactie voor de verbouwing van de Jorwerter kerk. Doe mee en help ons bouwen! Zie hier het actie filmpje van 7 minuten: Film over ‘De Ferdjipping Nijkleaster’

Filmimpressie Nijkleaster

nijkleaster_FCWe zijn blij en trots op de filmimpressie (10 min.) die gemaakt is door Dio van Maaren in opdracht van Missionair Werk van de Protestantse Kerk in Nederland: 

Filmimpressie Nijkleaster

Preek voor de Nijkleasterdag 2013

Bijbel op de preekstoel van JorwertOp zondag 27 oktober 2013 werd, een jaar na de opening van Nijkleaster, een Nijkleaster-zondag gehouden in Jorwert.  Het werd een dag met ontmoetingen, workshops, liederen, gebeden en dans. Tijdens de afsluitende viering hield ik deze preek over de Farizeeër en de tollenaar (in het perspectief van één jaar Nijkleaster)

 

Preek voor de Nijkleaster-dag 2013
27 oktober 2013

‘Hij sloeg zich op de borst’
(Lucas 18: 9-14)

Beste mensen,

1.
Tijdens een ‘gewone’ Nijkleaster-viering zijn we na de lezing een poos stil. Om na te denken, om te mediteren, te bidden, stil te zijn voor God. Vandaag is de context anders en wil ik graag preken naar aanleiding van de evangelie-tekst die voor vandaag op het oecumenische leesrooster staat.

Twee mensen gingen naar de tempel om te bidden. Ik ben bang dat we ons liever met geen van de twee willen identificeren. Wie van ons wil immers zijn als deze Farizeeër, die zelfingenomen opschepper (in het Fries: ‘in pogger’). Maar evenmin willen we onszelf vergelijken met de tollenaar, een collaborerende belastingambtenaar. Dat is jammer want het is belangrijk om zelf een plaats te vinden in een (bijbel)verhaal. Dan stappen we als het ware het verhaal binnen, en worden we deelnemer. Want het gaat er bij de Bijbel niet zozeer om dat we de tekst lezen en begrijpen. Ja dat ook, maar het gaat er nog meer om dat wij onszelf leren begrijpen, dat we begrepen worden. Het gaat er dus niet alleen om dat wij de Bijbel lezen, maar dat de Bijbel óns leest.

Bij deze gelijkenis lijkt dat lastig omdat we niet zo snel in de schoenen gaan staan van de Farizeeër of de tollenaar. Toch wil ik proberen in het verhaal te gaan staan, zowel persoonlijk als in het perspectief van Nijkleaster. Ik hoop dat u daardoor ook een ingang krijgt om het verhaal binnen te gaan. [Lees meer…]

Persoonlijke impressie bij ‘Een met de Ene’

een-met-de-ene-Persoonlijk impressie bij de presentatie van Kick Bras’ boek
Een met de Ene (Protestantse mystiek van Abraham Kuyper tot Maria de Groot).
18 september 2013.

 

Geachte aanwezigen, bêste minsken.

Ik wil Jan de Vlieger en Kick Bras van harte bedanken voor de uitnodiging om hier te mogen spreken. Ik ben daar enigszins verlegen onder, omdat ik mijzelf geen specialist acht op het gebied van de mystiek. Maar ik ben me bewust dat de uitnodiging te maken heeft met mijn rol als pionier-predikant voor Nijkleaster in Jorwert, midden in Fryslân, niet ver van hier. Ik spreek voor mijzelf, maar doe dat mede op grond van de ervaringen van het eerste jaar Nijkleaster. [Lees meer…]