Dagboek van een dominee in Jorwert (1 april 2020)

Klokken van Jorwert (oudste uit 1354)

Woensdag 1 april 2020 Collega Saskia Leene stuurde mij gistervond de tekst al toe voor de ‘kleasterochtend’. Na het lichamelijke en geestelijke ontwaken was dit bericht op de website plaatsen mijn eerst klus.

Geen kleasterkuier, wel een tekst met een vraag (1 april) Het doet ons verdriet dat we na meer dan 7 jaar voorlopig geen kleaster-ochtenden kunnen houden. Maar we proberen wel elke week een tekst met een vraag aan te bieden op de woensdagochtend. Ter overweging thuis of tijdens een kuier. Voor vandaag, woensdag 1 april:

Zorgwekkende berichten van dichtbij en ver weg horen we in de media. ‘Hoe is het met jou?’, vroeg ik een van onze vaste Nijkleastergasten. Ze vertelde, naast andere dingen, over de enorme dankbaarheid die ze voelt voor alles wat ze de afgelopen jaren in vrijheid heeft kunnen ondernemen. Dat raakte mij, want met dankbaarheid komt er naast de zorgen een ander onmisbaar perspectief. Zo staat het ook in de bijbel:

 Dank God onder alle omstandigheden
 Tankje God ûnder alle omstannichheden
 (I Tessalonicenzen 5,18)  

Een vraag ter bezinning, bv. voor bij de dagelijkse wandeling: waarvoor ben jij dankbaar vandaag?

[Lees meer…]

Dagboek van een dominee in Jorwert (31 maart 2020)

Jong Belegen

Dinsdag 31 maart. Vanavond is bekend geworden dat de huidige maatregelen verlengd worden tot tenminste 28 april. Dat komt niet onverwacht, maar toch. Zelf heb ik mij ingesteld op 1 juni, de datum van maandag tweede pinksterdag. Dit betekent dat het normale leven de komende maand ontwricht zal blijven. Met mij zal dat voor velen lastig zijn maar niet onoverkomelijk. Maar onze aandacht en zorg gaat uit naar de mensen die het echt zwaar hebben: ouderen (en anderen) die eenzaam zijn; mensen die ziek zijn door het corona virus of door een andere aandoening; ouders die het thuis zwaar hebben met werk en kinderen; ondernemers die geen oog meer dicht doen vanwege de zorg om hun  hun bedrijf; werknemers die voor hun baan vrezen; mensen in de zorg die het heel druk hebben en bovendien zelf ook gezond moeten blijven. We hebben een zware en bijzondere maand voor de boeg. Wij zullen geestelijk gezond en weerbaar moeten blijven.

En dan zitten wij hier in Nederland nog aan de goede kant van de streep. Denk aan de mensen op Lesbos en zoveel ander vluchtelingenkampen overal op aarde en denk aan de landen die veel minder ‘weerstand’ hebben dan wij. Wat horen we weinig over de situatie in Afrika of andere extreem arme gebieden. Wij maken ons zorgen over het aantal bedden op de IC, maar waar moeten zij zich zorgen over maken?

[Lees meer…]

Dagboek van een dominee in Jorwert (29 maart 2020)

Kees de Kort (in de Kijkbijbel)

Zondag 29 maart 2020. Tijdens het boodschappen doen werd ik gisteren aangesproken vanuit een auto op het parkeerterrein. Hee, dominee Hinne, alles goed? En direct daarna: ‘Weet u wie Nostradamus was?’ Ik antwoord dat ik dat zo ongeveer wel weet (de Fransman Nostradamus, 1503-1566, schreef profetieën en zijn aanhangers zeggen dat hij veel gebeurtenissen uit de wereldgeschiedenis voorspeld heeft). Zo ook de stem uit de auto: ‘Hij heeft deze ramp ook voorspeld’. Ik antwoord, ‘Ja en nog even en dan vertel je me dat het virus in de Bijbel ook voorspeld is. ‘Niet dan?’, is het antwoord uit de auto. Ik zeg dat ik niets geloof van dergelijke voorspellingen, alsof de wereld-geschiedenis van te voren is vastgesteld.

Nee, dan de preek van classisdominee Wim Beekman vandaag op Omrop Fryslân. Hij ging in op de vraag van de leerlingen aan Jezus tijdens de storm op het meer (Marcus 4, 35-41). Ze zijn doodsbang en roepen: ‘Heer, kan het u niet schelen dat we vergaan?’. Beekman refereert in zijn preek diverse keren aan de gedachte van een slapende God, net zoals Jezus sliep in de boot tijdens de storm. En hij beantwoordt de vraag ‘waarom God slaapt’ met: ‘Ik weet het echt niet’. Eerlijk en moedig!

[Lees meer…]

Dagboek van een dominee in Jorwert (28 maart 2020)

Samuel Lee (Theoloog des Vaderlands)

Zaterdag 28 maart 2020. Goed geslapen! En Sietske gelukkig ook. Vanuit Bonaire krijgen we een advies van dokter Luit-Jan Lukkes: Sietske moet, naast antivirale medicijnen, ook een oogzalf gebruiken. Sietske wil wachten tot maandag, maar ik sta erop dat ze vandaag de dokterwacht belt. We krijgen er bijna ruzie van. Dat gebeurt niet zo vaak, maar nu zet ik door. Wanneer ik terugkom van boodschappen doen, blijkt dat we vroeg in de middag een oogzalf kunnen ophalen bij de apotheek van het MCLeeuwarden.

Vandaag is het een rustige dag, tijd om te lezen. Heerlijk om een weekend te hebben met vier kranten: Friesch Dagblad, Trouw, Leeuwarder Courant en NRC. Dorpsgenoot Geert Mak heeft in indringend artikel in het NRC met als titel ‘Na de ramp heeft Europa wonderen nodig’. De laatste woorden van het artikel vatten de teneur van het stuk goed samen: ‘Dit is de grootste crisis sinds de Tweede Wereldoorlog. En nu is het inderdaag ‘onze beurt’ (voor een ramp). Dit is de finale test voor de Europese Unie, de saamhorigheid binnen de Europose gemeenschap en het staatsmanschap van de Europese leiders. Nederland deinst terug. Maar europa heeft meer wonderen nodig om dit te overleven.’

[Lees meer…]

Dagboek van een dominee in Jorwert (27 maart 2020)

Uit de Opera ‘Semele’ van G.F. Händel

‘O sleep, why dost thou leave me?’, die vraag was vanmorgen van toepassing. ‘O slaap, waarom verlaat je me?’ is een aria van Händel uit de opera Semele die ik soms zing tijdens mijn zanglessen. Ik slaap goed maar in de ochtend verlaat de slaap me. Ik blijf na zessen nog een tijdje liggen, maar ga dan uit bed om mijn geestelijke en lichamelijk oefeningen te doen. Waar ik wakker van lig? Natuurlijk houdt het coronavirus me bezig. Ik pieker over de gezondheid van Sietske, over de mensen in zorgcentrum Nij Dekema in Weidum waar ik gewoonlijk elke week naar toe ga. Gisteravond belde Doutie van der Gaast mij. Zij is ouderling en werkt in Nij Dekema. Ze vertelt hoe moeilijk het is voor de mensen op de zorgafdeling die nu gesloten is. Voor de mensen in een vergevorderd stadium van dementie valt het gelukkig wel wat mee.

[Lees meer…]