Theologie en Volkscultuur

Op 23 maart 2017 wordt een symposium ‘Theologie en Volkscultuur’ gehouden naar aanleiding van het werk van Henk Vreekamp. Ik zal een workshop verzorgen onder de titel ‘Een eigen Friese theologie?’ Collega Jan Dirk Wassenaar scheef een artikel als vooruitblik: Theologie en volkscultuur, een spanningsvolle relatie

 

 

De aarde beërven

Nijkleaster preken bij de zaligsprekingen (3)

Lezingen:
Psalm 37, 1-11 en Matteüs 5, 1-10

1.
Beste mensen, we horen wederom de woorden van Jezus’ eerste preek zoals Matteüs die met ons deelt. Deze woorden vertolken de kern van Jezus’ missie in woord en daad. Het zijn Jezus’ geboden op de berg. Maar net zoals Mozes’ 10 geboden eerder beloften en leefregels zijn dan geboden, zo zijn deze zaligsprekingen de richtingaanwijzers voor de weg van en naar het Koninkrijk van God. Je zou bijna kunnen spreken van de grondwet van het Koninkrijk, maar dan klinkt het weer zo ‘wettig’. [Lees meer…]

Houden van mensen is rijk zijn in nood

treurwilgNijkleaster preken bij de zaligsprekingen (2)

Het herstel van de kerk komt zeker voort uit een nieuw soort monnikendom, dat met het oude slechts de onvoorwaardelijkheid van een leven volgens de Bergrede in navolging van Christus gemeenschappelijk heeft. Ik geloof dat het tijd is om mensen hiervoor bij elkaar te brengen.”

Dietrich Bonhoeffer in een brief aan zijn broer Karl-Friedrich (14.01.1935)

 

Lees hier de preek bij de tweede zaligspreking ‘Zalig de treurenden, want ze zullen getroost worden’. 2-houden-van-mensen-is-rijk-zijn-in-nood

Armoede, eenvoud en geluk

Blessed are ....Abt Theodorus had drie goede boeken. Toen hij om advies bij de woestijnvader Makarius kwam, zei hij: ‘Ik heb drie boeken die mij tot grote steun zijn. Mijn broeders lenen deze boeken ook en hebben er veel voordeel van. Nu zeg mij, wat moet ik doen?’ En Makarius zei tegen de abt: ‘Wat u doet is goed, maar boven alles is het beter om arm te zijn.’ Toen de abt dit hoorde, ging hij heen en verkocht zijn drie boeken. De opbrengst gaf hij aan de armen. (Uit: Thomas Merton ‘The wisdom of the Desert’)

Net zoals de meeste theologen bezit ik veel boeken. Maar ik kan ze ook steeds beter loslaten. Zeker de helft van mijn bibliotheek is al afgestaan en weggedaan. In de zomer van 2016 vroeg ik mij af hoever dit kan gaan. Hoeveel kan ik werkelijk kwijt? En zelfs: zou ik zonder de Bijbel kunnen? Gelukkig sta ik niet voor die keuze. Maar ik ontdekte dit: het laatste dat ik zou willen opgeven is de Bergrede van Jezus (Mattëus 5-7). De ‘zaligsprekingen’ aan het begin daarvan vormen de basis voor mijn spiritualiteit.

Daarom een serie preken over ‘de Zaligsprekingen’. Lees hier de eerste: 1-armoede-eenvoud-en-geluk

Op ús eigen wize

omslach boekYn desimber 2015 is myn boek útkaam en presintearre tidens in feestlik barren yn de tsjerke fan Jorwert. Grutte tank oan Jan Popkema foar syn meilêzen en korreksjes. Tank oan Robert Seton fan útjouwerij Bornmeer foar it meitsjen fan in moai boek. Tank oan de fûnsen en stiftingen dy’t de publikaasje mei mooglik makke hawwe. Geweldich! Te keap yn ‘e boekhannel, te bestellen by útjouwerij Bornmeer (www.bornmeer.nl) en by bygelyks bol.com.

In december is mijn boek ‘Op ús eigen wize’ verschenen (letterlijk: Op onze eigen wijze. Zeven verhalen uit het boek Handelingen over taal en cultuur). Wie weet volgt later een vertaling in het Nederlands of  Engels.

Fairphone 2: eerlijke en repareerbare smartphone

fairphone-2-repairIn het Friesch Dagblad van 30 jan. 2016 stond het volgende artikel over de Fairphone 2. De fairphone 1 ontving ik in 2013 en werd ‘geconfisqueerd’ door zoonlief Jornt. De fairphone 2 heb ik sinds begin januari 2016 in eigen gebruik!  Een verhaal om door te geven: Fairphone II

 

 

Artikelen bij ‘Op ús eigen wize’

DeTheologie voor de 'eigen stam'ze artikelen stonden in de Leeuwarder Courant (4 jan. 2016) en de regionale krant (Op ‘e Skille, 16 dec. 2015) n.a.v. mijn jubileum als predikant. Op die dag werd ook mijn Friestalige boek ‘Op ús eigen wize’ gepresenteerd. Lees hier de artikelen:

LC 040116 Theologie voor de ‘eigen stam’

Artikel ‘Op ús eigen wize’ (Op ‘e Skille) [Lees meer…]

Toespraak bij ‘Op ús eigen wize’

omslach boekOp 2 december 2015 werd mijn boek “Op ús eigen wize’ gepresenteerd tijdens een feestelijke bijeenkomst in de kerk van Jorwert. Het was tevens mijn 25 jarig jubileum als predikant. Bij die gelegenheid heb ik deze toespraak gehouden: Jubileum toespraak ‘Op ús eigen wize’