Liudger, apostel van de Friezen?

Karel de Grote schenkt een klooster aan Liudger

Er is een nieuw Nederlandstalig artikel geplaatst onder ‘artikelen’ met de bovenstaande titel. Een Friestalig artikel over Liudger wacht nog op publicatie in het tijdschrift ‘It Beaken’ van de Fryske Akademy, waarschijnlijk in 2012.

Het artikel bevat een studie naar de relatie van Liudger (742-809) met de Friese landen en de Friese taal. Het is de tweede in een serie studies over de Friese kersteningsgeschiedenis (de geschiedenis van de overgang tot het christendom). Als eerste werd het werk en leven van Bonifatius bestudeerd vanuit een specifiek Fries perspectief met als leidende vraag wat de implicaties van zijn missie waren voor de inheemse bevolking. Hiervoor moest ik de (christelijke) bronnen kritisch herlezen, nu niet vanuit het dominante christelijke perspectief maar vanuit het perspectief van de ontvangers van de oprukkende kerkelijke en politieke cultuur. Bij Bonifatius (672-754) leverde dat een kritisch artikel op. Bij Liudger had ik andere verwachtingen. Hij was immers de eerste Friese missionaris, bisschop en heilige? Jammer genoeg is uitgelopen op een ontmythologisering van Liudger als apostel van de Friezen.

Geef een reactie