PR-medewerker / fondsenwerver voor Nijkleaster

GEZOCHT: PR-medewerker/Fondsenwerver
In Nijkleaster (Jorwert) voor een van de pioniersplekken van de Protestantse Kerk (0,3 fte)!
Weet jij op een creatieve manier het werk van nieuwe vormen van kerk in de regio onder de aandacht te brengen, in te bedden en financiële middelen te genereren én heb je affiniteit met gemeenteopbouw en missionair werk? Ga dan naar de website van de Protestantse Kerk in Nederland en kijk bij de vacatures van de Dienstenorganisatie op: www.pkn.nl/vacatures. Of kijk hier verder.

Voor de programmalijn Missionair Werk & Kerkgroei (MWK) zoeken wij een
PR-medewerker/fondsenwerver Nijkleaster (0,3 fte)

Gezocht
Een ondernemende, creatieve PR-medewerker/fondsenwerver, die enthousiast is over Nijkleaster als pioniersplek van de Protestantse Kerk en zich daarvoor vanuit zijn of haar expertise wil inzetten. De nieuwe medewerker zet Nijkleaster kerkelijk en maatschappelijk op de kaart en faciliteert de fondswerving ten behoeve van het project.

Context
Nijkleaster is een gezamenlijk initiatief van de protestantse gemeente Westerwert, de stichting Nijkleaster en de afdeling Missionair Werk & Kerkgroei van de Protestantse Kerk. Het is een klooster ‘nieuwe stijl’ vanuit de protestantse traditie. Het wil een huis van bezinning en gemeenschap zijn verbonden aan de lokale kerkelijke gemeente van Jorwert. Het project gaat op 1 juli 2012 van start met de bevestiging van ds. Hinne Wagenaar als predikant in Jorwert.

Werkzaamheden
-Op een creatieve manier de activiteiten en initiatieven van Nijkleaster onder de aandacht brengen in Jorwert, Friesland en daarbuiten.
-In samenwerking met de projectpartners het initiatief nemen om Nijkleaster in te bedden in een netwerk van maatschappelijke en kerkelijke organisaties
-Financiële middelen genereren door fondswerving, bijdragen van bezoekers, gemeenteleden, het uitbouwen van vrienden/donateursnetwerken, etc. Dit gebeurt in overleg met en met steun van de financieel verantwoordelijken vanuit de projectpartners.
-Aangezien het gaat om een pioniersproject dient er rekening gehouden te worden met het verschuiven van prioriteiten binnen de taakstelling gedurende de loop van het project. Zo is het aannemelijk dat er in het begin veel wordt gevraagd op het gebied van PR, waarna het accent zou kunnen verschuiven richting fondswerving.

Wat wij vragen
-Affiniteit met gemeenteopbouw en missionair werk zoals die binnen Nijkleaster plaatsvinden
-Hij/zij kan de missie en visie zoals die zijn verwoord in het projectplan van harte onderschrijven
-Relevante ervaring en opleiding op het gebied van communicatie en fondsenwerving
-HBO-denkniveau
-Creatief, flexibel, ondernemend, enthousiasmerend, en zelfstandig.
-Ervaring met het aansturen van vrijwilligers is wenselijk
-Ervaring met de sociale media
-Bekendheid met de Friese context is een pré
-Wonen in Jorwert of in de omgeving van Jorwert is geen vereiste maar zou wel ten goede komen aan het project.
-Bij voorkeur lid van de Protestantse Kerk in Nederland

Wat wij bieden
Een boeiende functie voor een periode van drie jaar. De aanstelling vindt plaats op een contract voor een jaar maar wel met de intentie om te verlengen. Goede arbeidsvoorwaarden volgens de regeling arbeidsvoorwaarden voor medewerkers van de Protestantse Kerk in Nederland. De functie is ingedeeld in schaal 9. Het maximumbedrag van schaal 9 is € 3.325,-. De pensioenvoorziening is ondergebracht bij het PGGM. De netwerker werkt nauw samen met de predikant-pionier die het project zal leiden en ondersteuning vindt plaats vanuit de Nijkleasterried en het team Missionair Werk van de Protestantse Kerk. De arbeidsovereenkomst wordt gesloten met de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland. Met zzp’ers wordt een overeenkomst van opdracht opgesteld.

De gewenste startdatum is tussen 1 juli 2012 en 1 september 2012.

Informatie
Nadere informatie over de inhoud van de functie kunt u verkrijgen bij ds. Pieter Versloot, Projectleider MWK onder telefoonnummer 030-880 1520 / 06-1513 9976, e-mail: p.versloot@pkn.nl. Zie ook het projectplan voor meer informatie.
Voor informatie over de procedure kunt u contact opnemen met Lydia Bikker, P&O adviseur, telefoon 030-880 1681.

Reageren
U kunt uw schriftelijke reactie met CV tot 25 juni 2012 sturen naar Protestants Landelijk Dienstencentrum, afdeling HRM, t.a.v. mevr. A.M.D. Bikker, Postbus 8504, 3503 RM Utrecht of per e-mail naar vacatures@pkn.nl

Geef een reactie