Jorwert: nis met bijbel

Jorwert, nis met bijbelVoor wat hoort wat! Wie meedoet aan onze Nijkleaster-crowdfundingsactie voor de verbouwing van de monumentale kerk van Jorwert (de eerste 100 deelnemers die tenminste € 1000 doneren) ontvangt dit bijzondere kustwerk gemaakt door beeldend kunstenaar Han Reeder (Foto, giclee op fine-art-paper: 300 gr. Max 100, elke afdruk genummerd en gesigneerd). Dit is het verhaal achter het kunstwerk.

Jorwerd 1912 – Nijkleaster 2012

In het voorjaar van 2013 nodigde beeldend kunstenaar Han Reeder mij uit zijn zomerexpositie in de Martinikerk in Sneek te openen.  Zo kreeg ik zijn boek: NissenLicht, vensters en beelden in middeleeuwse kerken (Friese Pers, 2012) in handen. Tijdens de opening daagde ik Reeder uit om aan het einde van zijn nissen-project nog een laatste foto te maken, namelijk van een nis in de Jorwerter kerk. Hij nam de uitdaging aan en stuurde ons in de herfst van 2013 deze foto.

Voor Nijkleaster heeft deze foto grote symbolische betekenis. Het kunstwerk (Jorwert, nis met bijbel) verbindt Nijkleaster niet alleen met (de geschiedenis van) het kerkgebouw, maar legt ook een verbinding tussen verleden en toekomst van onze missie: ‘stilte, bezinning en verbinding’, de inhoudelijke drieslag van Nijkleaster. Als we ons verplaatsen naar het begin van de 20ste eeuw komen de volgende bespiegelingen bovendrijven:

‘In 1912 lieten de kerkvoorgden van de Jorwerter gemeente een aantal kostbare Statenbijbels maken voor in de kerkenraadsbanken. Zij wisten toen natuurlijk niet wat de toekomst zou brengen. Zij waren zich niet bewust van de oorlogen die het Europese continent zouden teisteren in de eerste helft van de eeuw. Zij wisten niet van de kerkelijke ontwikkelingen in de tweede helft van de twintigste eeuw. Zij konden niet bevroeden dat Geert Mak aan het einde van de eeuw een boek zou schrijven met als titel ‘Hoe God verdween uit Jorwerd’. Nog minder konden ze raden dat in 2012, precies 100 jaar later, het monastieke pioniersproject Nijkleaster zich zou vestigen in dit dorp, in deze kerk, rond deze Bijbel.’

Voor Nijkleaster staat die Bijbel uit 1912 symbool voor de verbinding tussen verleden en  toekomst. Sinds 2012 klinkt het kostbare Verhaal en klinken de menselijke verhalen weer volop in deze kerk . Oftewel: ‘het Ferhaal giet troch / het Verhaal gaat door’.

Vanwege de symbolische en esthetische schoonheid van deze foto ontstond het plan om dit kunstwerk te delen met velen in combinatie met fondsenwerving. Daarom stelt Nijkleaster 100 unieke kunstwerken beschikbaar voor de 100 eerste donateurs die de missie van Nijkleaster, het ontwikkelen van een nieuw klooster in Jorwert,  substantieel willen ondersteunen met een bedrag van tenminste  € 1.000.

U ontvangt als cadeau het kunstwerk van Han Reeder, in een houten lijst met passe-partout, genummerd en gesigneerd.  Op zondagmiddag 28 september 2014 wordt dit kunstwerk aan de selecte groep donateurs uitgereikt. Tijdens deze besloten bijeenkomst in de kerk van Jorwert kunt u de architect van de verbouwing (Romke Lemstra) en de kunstenaar Han Reeder ontmoeten. Bovendien zal Geert Mak u toespreken. Tenslotte zult u het kunstwerk persoonlijk ontvangen uit handen van Henk Kroes, voorzitter van Nijkleaster.

Ik ben blij dat Han Reeder de uitdaging aannam om nog die ene laatste foto te maken en het licht te vangen in een nis in de middeleeuwse kerk van Jorwert. Ik hoop van harte dat u de uitdaging aanneemt om de verbouwing van de kerk van Jorwert en zo de voortgang van het werk van Nijkleaster royaal te ondersteunen.

Hinne Wagenaar
(predikant pionier voor Nijkleaster)

Geef een reactie