Kiviet en heilige Geest / Ljip en hillige Geast II

LjipOepke Noordmans (Easterein, 1871 – Lunteren, 1956) staat niet bekend als een theoloog die zich intensief bezig hield met theologie in Friesland, zoals dat bijvoorbeeld wel gebeurde in het Kristlik Frysk Selskip (KFS). Mar toch zijn er een aantal prachtige teksten van Noordmans bekend waarin hij het Friese levensgevoel in verband brengt met theologie. Zonder inhoudelijk kommentaar plaats ik de beide teksten die over de kiviet gaan op mijn website. Noordmans maakt in de teksten een vergelijking tussen de Kiviet en de heilige Geest en noemt in de onderstaande tekst de kiviet expliciet de ‘vogel Gods’. De eerder geplaatste tekst (Noordmans oer Ljip en hillige Geast) kunt u een paar blogs terug vinden. Dat gedeelte komt uit de rede ‘Lân en libben’ die Noordmans gehouden heeft op de Friezendag fan it KFS op 31 juli 1918 te Sneek. De Nederlandse versie is te vinden in  het verzamelde werk van Noordmans (VW 1, 324-340). Dit onderstaande fragment komt uit de bundel Gods Poorten: ZOEKEN EN VINDEN

Geef een reactie