Dagboek van een dominee in Jorwert (19 maart 2020)

Harira vastensoep

Donderdag 19 maart Vanmorgen ben ik begonnen met mijn eigen dagelijkse drieslag: fitness, bidden en zingen. Daarna druk geweest met allerlei contacten via telefoon, app en mail. Mar gelokkich, yn e middei tiid naam om efkes it fjild yn. Gister belde buurman boer Tjalling of ik weer zou willen beginnen met de zorg voor de weidevolgels.

Samen met collega Jurjen het veld in geweest. Prachtig weer, maar geen ‘ljip’ (kiviet) te zien. Wel opmerkelijk veel tsjirken (tureluur). De skriezen (grutto) laten ook al van zich horen. Heerlijk! Daarna een gesprek met een mogelijk nieuwe secretaris voor het Nijkleaster bestuur. Om zeven uur hebben we met een groep Jorwerters gezongen ter gelegenheid van de 60ste verjaardag van Harry Kaspers. Hij stond met vrouw en kinderen in de deur van hun huis, wij verspeid over tuin en straat. Een mooi moment: ‘Lang zal hij leven in de gloria.’

[Lees meer…]

Dagboek van een dominee in Jorwert (17 maart ’20)

Nestkast voor een ‘Toerswel’ (Gierzwaluw)

Dinsdag 17 maart Nadat we de kerk hebben klaargemaakt, maken Sietske en ik eerst een stevige wandeling. We bespreken de reacties die we krijgen op de openstelling van de Jorwerter kerk, de thuisbasis van Nijkleaster. Diverse reacties zijn heel positief. Iemand schrijft: ‘Wat mooi om te weten dat die stille plek beschikbaar is, ook en vooral wanneer ik er niet kan zijn.’ Anderen uiten stevige kritiek en vinden het onverantwoord:‘Ik maak me heel bezorgd over de kerk open en de boodschap die het uitstraalt. Vermijd elk ‘meer’.’

[Lees meer…]

In daalders petgat (Notysjes út tsien jier Skriuwersarke)

SkriuwersarkeOp sneon 21 novimber 2015 is it boek In daalders petgat presintearre yn Tresoar. Dêryn steane notysjes út tsien jier skriuwersarke (fan Rink van der Velde). It docht my tinken oan myn eigen wiken dat ik yn de skriuwersarke ferbliuwe mocht. Yn dy fiif wiken bin ik begûn mei it skriuwen fan myn boek ‘Op ús eigen wize. Sân ferhalen út it bibelboek Hannelingen oer taal en kultuer’. Dat boek komt oare wike, op woansdei 2 desimber 2015, út. Dan bin ik op de dei ôf fiifentweintich jier dûmny. Yn de bondel In daalders petgat is ien fan myn blogs út dy tiid opnaam. Ik lês it no wer mei wat fernuvering. Eins in moaie gearfetting fan de ynhâld fan myn boek. [Lees meer…]

Coox stove: samen koken voor een betere wereld

COOX-STOVE‘I strongly believe that cooking should not kill!’ Sinds een paar dagen zijn we in het bezit van een Coox stove, een houtgestookt kooktoestel voor buiten. We zijn er heel blij mee omdat het een mooie manier van slow-cooking is in de buitenlucht. Wat ons betreft veel leuker en effectiever dan barbecue en ander vormen van buiten koken. Bovendien is de gedachte achter het concept bijzonder waardevol. [Lees meer…]

Hjoed de Fairphone krigen!

6 jannewaris 2014Hjoed op 6 jannewaris 2014 ha ik myn fairphone krigen. Ik bin grutsk op de minsken dy’t dit foar elkoar krigen hawwe. Bin ek grutsk op myn eigen ‘first edition’ tillefoan.

Sjoch foar de ynformaasje en ferhalen op http://www.fairphone.com/en foar de fairphone-mienskip op http://www.fairphone.com/we-are-fairphone/.

Tige oanrikkemandearre!

fairphone